KPROJEKT je sdružením fyzických osob, manželů Křižákových, které vzniklo v roce 1990 za účelem projektové, inženýrské a konzultační činnosti. Tento soukromý projektový ateliér od doby svého vzniku prošel několika personálními změnami až se ustálil ve stávající podobě. V současnosti jsme rodinnou firmou, která čítá čtyři spolupracovníky v oboru pozemních a dopravních staveb.

Od doby založení firmy jsme vypracovali přes 2500 projektů a studií. Naším cílem je nabídnout zákazníkovi kompletní služby při pořizování a schvalování projektové dokumentace, realizaci a kolaudaci stavby.