Ing. Zdeňka Křižáková (*1949)
Členka České komory autorizovaných inženýrů a techniků, ČKAIT – 2693
1967-1972 Stavební fakulta ČVUT v Praze, obor pozemní stavby
1972-1975 Práce v investiční výstavbě jako stavební dozor – výstavba nového závodu Pražských komunikací
1975-1987 Hlavní projektant v ateliéru Agrostav Slaný
1987-1990 Hlavní projektant a vedoucí projektového ateliéru se samostatnou právní subjektivitou, Rakovník
1990-dnes Spolumajitelka a projektant v projektové kanceláři KPROJEKT Rakovník
Ing. Lubomír Křižák (*1950)
Člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků, ČKAIT – 2694
1969-1974 Stavební fakulta ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby
1976-1978 Stavbyvedoucí v podniku SSŽ Praha, závod Kladno
1978-1990 Hlavní stavbyvedoucí Silnice KNV Praha, závod Beroun – výstavba silnice R6 Nové Strašecí - Kamenné Žehrovice
1990-dnes Spolumajitel a projektant v projektové kanceláři KPROJEKT Rakovník
 
Ing. Libor Křižák (*1977)
Člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků, ČKAIT – 10377
1996-2002 Stavební fakulta ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby
1999-dnes Projektant v kanceláři KPROJEKT Rakovník
 
 
 
Ing. Petr Křižák (*1978)
1997-2003 Stavební fakulta ČVUT v Praze, obor pozemní stavby a architektura
2003-dnes Projektant v kanceláři KPROJEKT Rakovník
2010 Absolvent 80-ti hodinového kurzu „Navrhování pasivních domů“ (Centrum pasivního domu)