Ing. Libor Křižák (*1977)
Člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků, ČKAIT – 10377
1996-2002 Stavební fakulta ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby
1999-dnes Projektant v kanceláři KPROJEKT Rakovník
 
 
 
Ing. Petr Křižák (*1978)
1997-2003 Stavební fakulta ČVUT v Praze, obor pozemní stavby a architektura
2003-dnes Projektant v kanceláři KPROJEKT Rakovník
2010 Absolvent 80-ti hodinového kurzu „Navrhování pasivních domů“ (Centrum pasivního domu)