EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
Petr Tintěra – elektro
Milan Brouk – ZTI, ÚT
Ing. Miroslav Ambrůžek – požární bezpečnost

Hrdlička s.r.o. - geodetická kancelář
Josef Novák – geodet
Ing. Jiří Vaníček - geotechnik


ODKAZY
www.zelenausporam.cz
www.pasivnidomy.cz
www.tzb-info.cz
www.archiweb.cz
www.radion.cz

nahlizenidokn.cuzk.cz