zpět na seznam referencí

RODINNÝ DŮM V RYŠÍNĚ

Projekt: 2010; Realizace: ve výstavbě
Investor: Manželé Urikovi

Rodinný dům se nachází na okraji obce Ryšín, na terasovitě upraveném pozemku s velkým převýšením, na poměrně malém pozemku (531 m2). Dvoupodlažní dům bez podsklepení má půdorys obdélníku o stranách 12x7,7 m, sedlovou střechu o sklonu 25° s hřebenem orientovaným V-Z. Při návrhu domu byly zohledněny atraktivní výhledy do údolí severovýchodním směrem, hlavní obytná plocha uvnitř i vně domu je orientována k jihovýchodu. Architektonické ztvárnění respektuje umístění domu nedaleko hranice CHKO Křivoklátsko se známými regulativy v této oblasti, ale zároveň reflektuje potřeby současného bydlení. Stavba byla navržena tak, aby splňovala požadavky stavebníka na jednoduchou a úspornou stavbu a aby se po dobu užívání stala přirozenou součástí obydlené krajiny. Domek má kompaktní tvar, velikostně odpovídá potřebám čtyř- až pětičlenné rodiny.

Konstrukce domu je dřevěná, tvořená fošinkovými stěnovými a stropními rámy z KVH profilů a dřevěným masivním krovem. Konstrukce obvodových konstrukcí byla navržena jako difúzně otevřená, s OSB deskou na vnitřní a DHF na vnější straně, jako izolace měla být použita foukaná celulóza. Během realizace byla investorem změněna konstrukce na difúzně uzavřenou skladbu s OSB deskou na vnější straně, foliovou parozábranou na vnitřní straně a izolací z minerálních rohoží. Základová konstrukce tvoří betonové pasy a železobetonová roznášecí deska. Fasáda domu je navržena jako kombinace omítky a dřeva, přičemž přízemní část je klasicky omítaná a podkrovní opláštěna palubkami.

K domu budou přiléhat zatím nerealizované dřevěné konstrukce pergoly nad terasou a zastřešení vstupu.