zpět na seznam referencí

RODINNÝ DŮM V PAVLÍKOVĚ

Projekt: 2011; Realizace: ve výstavbě
Investor: Ing. Petr Kýna, Mgr. Pavla Svobodová, Rakovník

Pozemek stavby je umístěn na okraji obce Pavlíkov, v sousedství nově vznikající zástavby rodinných domů. Při návrhu domu a jeho umístění na pozemku byl kladen důraz na orientaci obytných prostor domu k jihu (JV-JZ) a dosažení maximálních solárních zisků v otopném období. Cílem technického, dispozičního a urbanistického řešení bylo dosažení energeticky pasivního standardu.

Stavba je formálně, funkčně i konstrukčně rozdělena do dvou částí – zděného rodinného domu o dvou nadzemních podlažích a jednopodlažní dřevostavby garáže. Obě části stavby mají jednoduchý kompaktní tvar, RD tvoří kvádr o stranách 11,0x8,0m a výšky 6,5m. Jednotlivá průčelí domu jsou členěny pouze dveřními a okenními otvory, bez dalších architektonických prvků. Fasáda je navržena štuková jednobarevná. K jižnímu průčelí bude přistavěna dřevěná pergola s terasou. Garáž bude tvořit samostatný prostor, provozně oddělený od domu. Tuto skutečnost má zvýraznit hmotové i architektonické řešení - dřevěný obklad palubkami bude v kontrastu s hladkou omítkou domu. Střechy obou částí jsou navrženy ploché se sklonem 2°, bez přesahu, lemované ze tří stran atikami.

Rodinný dům bude postaven z vápenopískových cihel tl. 175 mm, s železobetonovým panelovým stropem a dřevěným krovem z I nosníků. Zateplení vnějších stěn bude realizováno pomocí šedého polystyrénu tl. 320 mm, střecha bude zateplena celkem 500 mm tlustou izolací z minerálních vláken a foukané celulózy. Základy RD budou tvořit vyztužené betonové pasy, garáž bude stát na železobetonové desce. Vrchní vrstvu střešního pláště bude tvořit extenzivní zelená střecha určená k výsadbě sukulentních rostlin, což bude mít příznivý vliv na odtokové podmínky (zadržuje vodu) a na mikroklima v bezprostředním okolí. Konstrukce garáže je navržena jako fošinková (two-by-four) z dřevěných hranolů a dřevotřískových desek OSB, s obkladem z modřínových palubek.

Dům bude vytápěn teplovodním otopným systémem s integrovaným zásobníkem tepla (IZT), nabíjeným peletkovými kamny s výměníkem a solárními panely. Místnosti budou vytápěny stěnovým a podlahovým vytápěním. V domě bude použito nucené centrální větrání s rekuperací tepla.
Roční měrná spotřeba tepla dle PHPP: 20 kWh/m2