Zabýváme se projektovou a inženýrskou činností v oboru pozemních a dopravních staveb, v soukromém i veřejném sektoru. Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace od studie, přes projekty pro územní a stavební řízení až po realizační dokumentaci.

Pro naše klienty nabízíme projednání a zajištění územního, stavebního a kolaudačního rozhodnutí, kontrolu odstranění vad a nedodělků, vypracování průzkumů, studií a posudků. Na námi projektovaných stavbách provádíme autorský dozor.