Ateliér Kprojekt

Projekční kancelář pozemních a dopravních staveb

O nás

Jsme soukromý projektový ateliér, založený v Rakovníku v roce 1990 za účelem projektové, inženýrské a konzultační činnosti. Od počátku jsme rodinnou firmou, která dnes čítá několik spolupracovníků v oboru pozemních a dopravních staveb.

Od doby založení firmy jsme vypracovali přes 3000 projektů a studií. Naším cílem je nabídnout zákazníkovi kompletní služby při pořizování a schvalování projektové dokumentace, realizaci a kolaudaci stavby.

Naše služby

Zabýváme se projektovou a inženýrskou činností v oboru pozemních a dopravních staveb, v soukromém i veřejném sektoru. Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace od studie, přes projekty pro územní a stavební řízení až po realizační dokumentaci.

Pro naše klienty také nabízíme projednání a zajištění územního, stavebního a kolaudačního rozhodnutí, kontrolu odstranění vad a nedodělků, vypracování průzkumů, studií a posudků. Na námi projektovaných stavbách provádíme autorský dozor.

Pozemní stavby

Rodinné domy

Zajišťujeme kompletní projektovou dokumentaci jak pro individuální tak i pro typové rodinné domy. Nejsme omezeni jedním stavebním systémem, navrhujeme domy zděné, montované i dřevostavby. V současnosti se zabýváme problematikou nízkoenergetických a pasivních domů.

Stavby pro bydlení a rekreaci
Občanské stavby

administrativní objekty, stavby pro ubytování a služby, sportovní stavby, zdravotnická zařízení, stavby pro obchod a služby

Průmyslové stavby

skladové a montážní haly, dílny, provozní budovy

Rekonstrukce a změny staveb

nástavby, přístavby, půdní vestavby, změny v užívání stavby, kompletní rekonstrukce objektu

Zástavby rodinných domů

urbanistické studie zástaveb rodinných domů, návrhy na dělení pozemků

Dopravní stavby

Místní komunikace

kompletní projektové dokumentace pro rekonstrukci stávajících a vybudování nových místních komunikací

Silnice

přeložky, obchvaty, rekonstrukce a opravy silnic

Obytné zóny

návrh dopravního řešení obytných zón, dopravní značení, zpomalovací prahy atd.

Parkoviště

komplexní návrh zpevněných ploch včetně odvodnění, příjezdových komunikací, napojení na silniční síť a pod.

Účelové komunikace

lesní cesty, polní cesty v rámci KPÚ atd.

Cyklostezky, chodníky

návrh cyklostezek od vyhledávací studie až pro realizační dokumentaci

Studie – rozhledové poměry, průjezdnost vozidel apod.

Fotogalerie

Fotogalerii aktuálně připravujeme.

Kontakt